--/ thuc uong danh cho nguoi gay

01/04/2011 - 11:44

Sự thật: Gã là gay!

“Tao là gay” – gã đột nhiên thổ lộ cùng con bạn, ngỡ nó không tin, gã còn bồi thêm “Thật đó, tao là kẻ đồng tính”. Rồi gã nhìn thẳng vào mắt con bạn để chờ đợi một điều gì đó. Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự tính của gã rằng con bạn [...]

Xem Nhiều
Tiêu Ðiểm
Quảng Cáo